logo pact

Inschrijfformulier Muziek

 

1. Persoonlijke gegevens
2. Als je eerder al je schooldiploma had, wat heb je sinds die tijd gedaan?
3. Over keuze hoofdinstrument:
Zang: Je stem is ook een ‘instrument’!
Indien je bij de vorige vraag overige aan hebt gekruist, welk instrument bespeel je dat niet genoemd is.
Zo ja, welk instrument?
4. Vragen over instrument/stem:
5. Over je ervaring en vaardigheden:
(s.v.p. “ja” of “nee” aankruisen)
Zo ja, s.v.p. toelichten
6. Audio-, videolink:
Plaats hier een link van bijvoorbeeld Soundcloud, Bandcamp of YouTube (bij voorkeur van jezelf en band).
7. Informatie over de audio- of video-track of You Tube link:
8. Motivatie:
s.v.p. aankruisen

AGENDA